OMNIPROFIT Premium ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ

Efektywny sposób gromadzenia i pomnażania zgromadzonego dotychczas kapitału.

  • wyselekcjonowana oferta inwestycyjna: szeroki wachlarz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
  • możliwość uposażenia dowolnej osoby
  • ulgi podatkowe dla Twojej Rodziny – świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn

NOTOWANIA UFK

Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to inwestycja dla osób, które chcą łączyć gromadzenie i pomnażanie kapitału, z ochroną ubezpieczeniową, cenią sobie swobodę wyboru oraz możliwość decydowania o wysokości składki.

SPRAWOZDANIA UFK

Sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Bezpośredni dostęp do aktualnych i archiwalnych Sprawozdań Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Generali Życie T.U. S.A.