OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny. Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób zawarcia umowy.
  • przystąp online do funduszu
  • prześlij do nas pismo lub e-mail z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne. Zadbaj o wysoki standard życia na emeryturze.
  • oferta inwestycyjna o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
  • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
  • możliwość dokonania częściowego lub całkowitego zwrotu

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to część trzeciego filaru emerytalnego
  • zgromadzone przez Ciebie środki na IKZE, wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
  • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE